Copyright © 2015
Designed by MNO ®
Toplam Kalite Anlayışımız

    VOTA Grup için müşterilerimiz ile iletişime geçtiğimiz ilk andan itibaren projenin teslim edilmesinden satış sorası hizmete kadar tüm süreçlerde toplam kaliteyi anlayışını benimsemiş bir ekiple kalitemizi ve saygınlığımızı yansıtmak bir tutkudur. Vizyonumuz, üstlendiğimiz misyon, politikamızda belirttiğimiz taahhütlerimiz ve değerlerimizle bu hedefe ulaşacak şekilde organizasyonumuzu ve süreçlerimizi yapılandırmış bulunmaktayız.

Kalite Taahhüdümüz

    VOTA grup olarak verdiğimiz hizmet ve yaptığımız uygulamalarda kaliteyi sağlamak için oluşturduğumuz tüm süreçlerimizde performans kriterlerimiz standartlar, müşteri beklentileri ve yasalar doğrultusunda belirlenmiştir ve tüm kritik aşamalarda uygunluk kontrolleri sağlanmaktadır.

    Oluşturduğumuz iç yönetmeliklerle kriterlerimiz açık olarak belirlenmiştir. Uygunluk kontrolleri belirlenen kriterler ve yöntemler doğrultusunda  yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Belirlenmiş kriterlerden sapmaların olması durumunda uygunsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmakta ve tekrarlanmaması için gerekli çalışmalar başlatılmaktadır.

Çevreye Saygı Taahhüdümüz

    VOTA grup olarak yaptığımız tüm faaliyetlerde çevreye saygı taahhüdümüz ve benimsediğimiz değerlerimiz gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi yaparak çevreye en az zarar verecek, kaynaklarımızı en etkin ve verimli kullanacak şekilde yöntemler seçerek, atıklarımızı yasalara uygun şekilde bertaraf etmekteyiz.

İnsana Saygı Taahhüdümüz

    VOTA grup olarak hizmet ve uygulamalarımızdan etkilenecek olan, ziyaretçilerimiz, taşeronlarımız, çalışanlarımız ve 3. Tarafların zarar görmesini engellemek için Risk Değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Her proje için Risk Değerlendirmelerini gözden geçirerek alınması gereken ekstra önlemler olup olmadığını kontrol etmeyi VOTA Grup ilke edinmiştir.

    VOTA grup olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin kurumsal bir kültür olması ve tüm çalışanlarca sahip çıkılması gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle süreçlerimizi çalışanlarımızın katkılarını sağlayacak ve birbirlerini denetleyecek şekilde yapılandırmış bulunmaktayız.

    Zarar verici etkisi bulunan Emniyetsiz Durum ve Davranışlar kayıt altına alınıp irdelenerek azaltılması ve önlenmesi için gerekli faaliyetler başlatılmaktadır. Yaşanan ucuz atlatılmış kazalar dahil tüm kazalara ilişkin kayıtlar tutularak analizleri yapılmakta ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Taahhüdümüz

    VOTA grup olarak bizi amaç ve hedeflerimize, değerlerimiz ve taahhütlerimize sadık kalarak ulaştıracak şekilde yapılandırdığımız tüm süreçlerimiz için performans göstergelerimiz ölçülebilir ve izlenebilir belirlenmiştir. Süreç performanslarımız ve toplam performansımız sürekli gözden geçirilerek iyileştirme ve geliştirme için adımlar atılmaktadır.


KALİTE VE SEÇ DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik:  Dürüst ve iş etiğine uygun davranarak beklentilere zamanında vermek ve verdiğimiz sözü tutmak.
Duyarlılık (İnsana Ve Çevreye): Sosyal sorumluluk bilinciyle insana, emeğe ,bilgiye, çevreye, yasalara duyarlı ve saygılı şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek.
Güvenlik: Tüm çalışmalarımızda tehlikelerimizi değerlendirmek, çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak.
Müşteri Odaklılık : Hızlı, gerçekçi, etkin, pratik çözümler geliştirerek yapıcı tutumuzla müşterilerimize beklentilerinin ötesinde cevap vermek.
Açıklık (Şeffaflık):  İletişim ve uygulama süreçlerimizde açık, dürüst ve adil davranmak.
Çözüm Odaklılık : Profesyonel bakış açımız ve ekip çalışmasına olan inancımızla hızlı ve etkin çözümler sunmak, önerileri dikkate almak.
Sinerji Yaratmak: Vizyonumuz, misyonumuz, politika ve değerlerimizle, hedeflerimize ulaşacağımız inancıyla yaptığımız işlerde fark yaratarak ekimizin sinerjisini paydaşlarımıza aktarmak.
Esneklik: Yenilikçi, gelişime ve değişime açık yaklaşımımızla, kurumsal ve mesleki değerlerimizden ödün vermeden çalışanlarımıza çözüm ve uygulama insiyatifi sunarak, müşterilerimiz için yaratıcı, geliştiren, hızlı ve etkin çözümler sunmak.

Sertifikalarımız

    Vota Grup uluslar arası kabul görmüş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına göre entegre edilmiş bir Yönetim Sistemine sahiptir. Entegre Yönetim Sistemimiz Bağımsız kuruluşlarca denetlenerek sertifikalandırılmıştır.
Çevre Politikamız

    VOTA GRUP yönetimi, tüm  Şirket faaliyetleri sırasında çevreyi korumayı ve çevreye zarar vermemeyi temel prensipleri olarak kabul eder. VOTA GRUP tüm faaliyetlerini, çevreye verebileceği olası zararlar açısından sistematik  olarak ve yazılı prosedürler çerçevesinde inceler ve gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde düzenler. Bu sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol eder.

    VOTA GRUP yönetimi ;  şirket faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda çalışılan ülkedeki ve yöredeki yasal zorunluluklara, işverenle imzalanan sözleşmelere ve şartnamelere daima uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve takip etmeyi taahhüt eder.

    VOTA GRUP tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.